WYZWANIE - STWÓRZ OFERTĘ NIE DO ODRZUCENIA

Dzień 1 – NAGŁÓWEK

Wstęp - Video1 - kim jest twój klient

Video 2 - Nagłówek

Dzień 2 i 3 – OFERTA KORZYŚCI

Korzyści klienta

Dzień 4 – UDOWODNIJ, ŻE TO DZIAŁA

Dowody skuteczności

Dzień 5 – ZDOPINGUJ DO ZAKUPU

Zdopinguj do zakupu

Dzień 6 – NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY OFERTY

Podsumowanie - Najwazniejsze elementy oferty