1. PRZYGOTOWANIE DO REKRUTACJI

PRZEJDŹ DO MODUŁU 1

2. PRZYGOTOWANIE DO ZATRUDNIANIA

PRZEJDŹ DO MODUŁU 2

3. Przebieg rekrutacji I PODSUMOWANIE

PRZEJDŹ DO MODUŁU 3 I 4